facebook
YUYI's Youtube
YUYI's blogger
PRODUCTS
warranty 3 months
YUYI's QR code
Home > PRODUCTS > YASKAWA
Share
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00

YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00

INCLUDE:

1.YASKAWA JZNC-XRK01 ROBOT CONTROLLER 

2. YASKAWA YASNAC CN05 CPS-150F POWER SUPPLY

3. YASKAWA YASNAC XCP01C JANCD-XCP01C CIRCUIT BOARD

4. YASKAWA JANC-XIU01B SERVO AMPLIFIER 

5. YASKAWA JZRCR-XPU03B 

6. YASKAWA CACR-CSL10AAA

7. YASKAWA MDK332V-0 SN PCB CIRCUIT BOARD

8. IDEC PCB4848B CONTROL BOARD

9. FUJI MAX CB400A SHORT CIRCUIT RATING

固90日

 
 
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00 (1)
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00 (2)
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00 (3)
Product Description

YASKAWA MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00

YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00

YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00

INCLUDE:

1.YASKAWA JZNC-XRK01 ROBOT CONTROLLER 

2. YASKAWA YASNAC CN05 CPS-150F POWER SUPPLY

3. YASKAWA YASNAC XCP01C JANCD-XCP01C CIRCUIT BOARD

4. YASKAWA JANC-XIU01B SERVO AMPLIFIER 

5. YASKAWA JZRCR-XPU03B 

6. YASKAWA CACR-CSL10AAA

7. YASKAWA MDK332V-0 SN PCB CIRCUIT BOARD

8. IDEC PCB4848B CONTROL BOARD

9. FUJI MAX CB400A SHORT CIRCUIT RATING

固90日

YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00 (1)
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00 (2)
YASKAWA ROBOT MOTOMAN YASNAC XRC CSL10 ERCR-CSL 10-RA00 (3)